Điểm báo online

Hồ sơ sổ sách 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Kim Thanh
Ngày gửi: 15h:23' 17-07-2011
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT MỸ QUÍ
TỔ VĂN – SỬ – ĐỊA
SỔ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
& SỔ DỰ GIỜ


GIÁO VIÊN BỘ MÔN : Trương Thị Kim Thanh

TỔ : VĂN - SỬ - ĐỊA


NĂM HỌC 2011 – 2012Kế hoạch cá nhân Năm học 2011 - 2012
Tổ : VĂN – Sử - ĐịAI. nhiệm vụ được giao :
Năm học 20011– 2012 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không, bốn nội dung” và thực hiện chương trình xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD & ĐT.
Hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách sâu rộng trong toàn dân nói chung và trong toàn ngành GD nói riêng.

1. Về chuyên môn:
- Giảng dạy môn địa lý : , 10 ( ) và 12 ( )

2. Về công tác kiêm nhiệm:
- Tổ phó Tổ Văn – Sử - Địa

II. ĐặC ĐIểM TìNH HìNH
1. Thuận lợi.
Năm học 2011 – 2012 là năm học giáo viên đã làm quen với chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Học sinh đã có ý thức trong học tập. Giáo viên nhiệt tình trong giảng dạy.

2. Khó khăn.
-Học sinh còn thụ động trong việc tự học, tự nghiên cứu, thiếu tư liệu phục vụ cho việc học tập của học sinh.
-Tác động của môi trường xã hội ít nhiều cũng gây khó khăn trở ngại cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
-Thực tế do vị trí của bộ môn không có mặt nhiều trong đầu vào các trường Đại học nên diễn ra việc học lệch nhất là ở học sinh khối lớp 12 .

III. CHUNG
1. Tư tưởng chính trị:
Có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.
Duy trì kỉ cương, nền nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết không sa vào các tệ nạn xã hội.

2. Chuyên môn:
- Hoạt động theo lịch của nhà trường
- Dạy tốt 2 tiết / học kì.
- Giảng dạy đúng theo phân chương trình của Bộ (nếu phải đi công tác thì có kế hoạch dạy bù ngay sau đó), chấp hành nghiêm túc lịch kiểm tra theo định kỳ và kiểm tra đột xuất của Nhà trường, đảm bảo quy chế chuyên môn và điều lệ Nhà trường.
- Soạn bài đầy đủ, có chất lượng, kịp thời đúng quy định.
- Kiểm tra đánh giá học sinh đúng theo quy định
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Cố gắng mỗi lớp dạy từ 2 đến 3 tiết có ứng dụng công nghệ thông tin trong một học kì.
- Có kế hoạch ngoại khoá đầy đủ kịp thời.

3. Hồ sơ cá nhân:
- Giáo án sạch, đẹp, đầy đủ ( đánh máy)
- Sổ kế hoạch cá nhân, kế hoạch chuyên môn
- Sổ dự giờ
- Sổ hội họp
- Phân phối
Avatar

Thầy cô có thể vào đây để xem thời khóa biểu của lớp hoặc của giáo viên

TKB lớp: http://vatly.byethost18.com/index.php?language=vi&nv=tkblop

TKB Giáo viên:  http://vatly.byethost18.com/index.php?language=vi&nv=thkbgv

No_avatarf

nam mOy e ckuk wy tkax ko nam moi zuj ze za hP....***.........***xuan phuong

 

 
Gửi ý kiến